• Søk i dette nettstedet
  • hjem-Ampux AS
  • Kontakt-Ampux AS
  • Sitemap-Ampux AS
Ampux
Om Ampux  as

Ampux as ble etablert i 2005 for å overta forretningsområdet til enkeltpersonforetaket Ampux Medical.
Organisasjonsnummeret er 988 777 730. 

Det hele starte på begynnelsen av 1980 tallet med utvikling av en boks for oppbevaring av hetteglass og ampuller til daglig bruk på operasjonsstuer. "Jungeltelegrafen" medførte at andre sykehus også ønsket tilsvarende, og Ampux Medical ENK ble grunnlagt. I dag er AmpuStore-boksene tatt i bruk av mer enn 50 norske sykehusavdelinger. Senere ble Tellebrett for brukte kirurgiske kompresser, Comptrol, utviklet og tatt i bruk av store sykehus som Haukeland universitetssykehus HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, m.fl.
Flere andre produkter er også lansert, og det pågår en fortløpende produktutvikling.

Ampux as driver i beskjeden grad egen produksjon, men utvikler prototyper og får produktene produsert hos firma med spesiell kompetanse.
Markedsføring og salg blir foretatt i egen regi, bortsett fra produktet Comptrol tellebrett som forhandles av firmaet Otto Preiss AS.
Senere er det også utviklet noen produkter uten relasjon til helsevesenet, og disse vil bli presentert etterhvert.
 

Ampux as – for orden skyld

soap2day